Bütün yenilikləri Facebook səhifənizdə izləyin. Yalnız "Bəyənirəm" edin.

13:53 - 26.05.2019  
Günün ən aktual mövzusu: "Tarixdə İRAN adında məkan olmamışdır"
Tarix: 8-03-2019, 21:06 | Bölmə: Xəbərlər » Siyasət

Günün ən aktual mövzusu: "Tarixdə İRAN adında məkan olmamışdır"

Azərbaycan zaman-zaman öz qonşularına qarşı siyasi münasibətləri tarazlamaq üçün tarixin qan yaddaşına müraciət etməli olur. Tarixin dərin qatlarına baxanda isə bizə ən yaxın gələnəkləri ilə İran adlı dövlət daha cəzbedici, müəmmalı görünür.

Bu dövlət İslam-müsəlman ənənəsinə sahib olsa da, bizə qarşı Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan edən yadelli işğalında ermənipərəst mövqe tutur. Demək olar ki, hər il Tehrandan rəsmi Bakıya qarşı Ermənistan-İran məkrli siyasi ittifaq yaxınlaşmasını seyr edirik. Bu paradoksun səbəbi soruşulduqda isə, yada düşən odur ki, İranın özü də əski Azərbaycan torpaqlarında yaradılıb. İran da İşğalçı Ermənilərlə eyni vəhdəti bölüşür. 

İllər öncə bu mövzu ətrafında Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslının Əfşar Süleymaniyə tutarlı dəlillərlə cavabı bugünlə səsləşir.

Demokratik.Az aktuallığl nəzərə alıb, siyasətçinin maraqlı tarixi yazısını təqdim edir: 

Günün ən aktual mövzusu: "Tarixdə İRAN adında məkan olmamışdır""Tarixdə ilk dəfə olaraq Səfəvi dövlətinin quruluşu ilə "İran” sözü şifahi olaraq tələffüz edilməyə başladı. Səfəvilərdən sonra bölgənin tarixi və sosial psixologiyası dəyişmiş və şiələşmə prosesi başlamışdır. Bunun yanı sıra "İran” sözü də tədricən gündəmə gəlmişdir. "İran” sözünün tarixə giriş macərasının xülasəsi budur. Hətta əski qaynaqlara baxsanız "İraqi-əcəm” və "İraqi-ərəb” sözləri keçər"...

Son illər ölkəmizin mətbuatında təzadlı yazıları və müsahibələri ilə bütün ziyalılarımızı hədəfə götürən, Əfşar Süleymani dəfələrlə özünü qalib kimi təqdim edib. Əfşar bəy xüsusən yazılarında zahirdə məntiqli, qayğılı və elmli görsənsə də, daxildə ziyalılarımıza məzəmmət və ironiya dolu fikirlər toplusu təqdim edir.
Son günlər DAK-la didişməsində də, onun ziyalıları hədəfə götürməsi, məqsədyönlü mövqedə olduğunu bir daha sübut edir. Guya səfir olduğu dövrdə çox səmərəli və dəyərli işlər görüb. Bu gün də "dəyərli” vaxtını mətbuat vasitəsi ilə millətin maariflənmə işinə həsr edir. Bu onu göstərir ki, "dost” kimi özünü təqdim edən Əfşar Süleymani, uzun illər Fars ideoloqların siyasətindən bəhrələndiyini yadından çıxarmayıb və həmən düşüncə sahibidir. Çünki onlar Quranı sağdan sola oxuduqları kimi, soldan da sağa oxumağı bacaran məmurlardı. Əslində onun xüsusən cavab xarakterli yazılarında imperiya siyasəti yürüdən Fars institutu dayanır. Mən də öz növbəmdə vətəndaş və partiya sədri kimi kənarda qala bilməzdim. Ə. Süleymaniyə cavab verməklə vəzifə borcumu yerinə yetirmək istəyirəm. 
Hörmətli Əfşar Süleymani! Hər şeydən öncə salamlarımı çatdırıram. Azərbaycan informasiya mühitində fəal olmanız münasibəti ilə sizi alqışlayıram. Önəmli olan kimin doğru olub olmasından daha çox, mübahisə meydanı açmaqdır. Çünki mütləq doğru olanı bilən Allahdır. Mübahisələr nəticəsində bir çox gerçəklər ortaya çıxa bilər. Mən Sizin, özəlliklə ana dilimizdə fikirlərinizi və münasibətlərinizi açıqlamanızı təqdir edirəm. Bəlli olur ki, cənabınızın dünyagörüşündə ana dilimizə hörmət və ehtiram vardır. Sizin yazınızı oxuduğumda bəzi mövzulara münasibətimi bildirmək ehtiyacı hiss etdim. Yazırsınız ki, "Fars dili və ədəbiyyatı keçmişdə, elə sən dediyin Səfəvi dövründə çox inkişaf edib və elə həmən zamanda rəsmi dil olub”. Fars dili və ədəbiyyatı mütəxəssisləri Səfəvilər zamanında fars dilində ədəbiyyatın inkişaf etmədiyi fikrindədirlər. Həm də Fars mütəxəssislər. Səfəvi zamanının ilk yarısını nəzərə alsaq, ən önəmli bir tək məşhur şairi var. O da Vəhşi Bafiqidir. Vəhşi Bafiqinin yaradıcılığı Hafiz, Sədi, Əttar səviyyəsində olmamışdır. Yəqin ki, bunun bir çox sosioloji və o dönəmin gerçəklərindən qaynaqlanan səbəbləri vardır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Səfəvi dövlətinin qurucu və vurucu qolu olan qızılbaşlar fars dilini heç bilmirdilər. Onlar öz dillərində yazıb oxuyurdular. Aşıq Qurbani kimi yüzlərcə ozan türk dilində yazırdı. Şah İsmayıl Xətainin yazdığı türkçə şeirləri ana dilimizin bədii yaradıcılıq örnəklərindəndir. Səfəvi dövlətinin ikinci mərhələsində, xüsusən paytaxtın İsfahana daşınmasından sonra fars dili türk dilini sıxışdırmışdır. Ancaq bütün tarix boyu 3 dil bu geniş bölgənin gerçəkliyi olmuş və hər 3 dil bu ərazilərdə 1925-ci ilə qədər öz varlıqlarını sürdürmüşlər: 1- Din dili-ərəbcə. 2- İdarə və ədəbiyat dili- farsca. 3-Ordu və ədəbiyat dili- türkçə. Bu 3 dil öz varlıqlarını bu şəkildə uzun yüzilliklər boyu sürdürmüşdür. Nümunə üçün Səlcuq imperatorluqğunun qurucuları olan Toğrul və Çağrı bəy qardaşları fars dilini əsla bilməzdilər. Ya da Osmanlı dövlətinin qurucusu olan Osman bəy. Ancaq fars milləti bu böyük ərazilərin gerçəklərindən biri olmuşdur və onların dilinə sayqı ilə yanaşmaq lazım idi. Belə də oldu. Bu baxımdan düşünürəm ki, cənabınızın dil-tarix mövzusunda verdiyiniz bilgilərdə yanlışlıq və ya əksiklik var. Bunun səbəbi 1925-ci ildə ingilislərin yardımı ilə iş başına gələn Pəhləvi sülaləsi olmuşdur. Pəhləvi dövləti qurulduqdan sonra dillər bir-birinə düşmən elan edildi. Fars dili və ari irqi üstün sayıldı. Böyük ehtimala görə bunun cəzasını İranda yaşayan bütün xalqlar çəkəcəklər. Çünki ədalət və bərabərlik üzərində qurulmayan mülk viran olar. Pəhləvilərin əsaslandıqları dil bilgiləri və tarix teoriləri Hitler faşizmindən qidalanaırdı. Pəhləvi ideologiyası İran İslam İnqilabından sonra da dövlət sistemindən xaric edilmədi nə yazıq ki. Yazırsınız ki, "Fars dili o qədər güclü olub ki, Osmanlı imperiyasında da istifadə olunub və elə indi də türk dilində fars və ərəb kəlmələri az deyil və türklər bunu etiraf edirlər.” Türklərin islamiyəti farslar yolu ilə öyrənmələri bir gerçəklikdir. Ona görə türk dilində "namaz”, "dəstəmaz”, "abdəst” kimi dini sözlər vardır. Ancaq bu, fars dilinin güclü olması anlamına gəlməz. Dillər, xüsusən qonşu dillər bir-birindən söz alış-verişində olmuşlar. Fars dilini də incələsəniz bir çox tük kökənli sözlər fars dilində var. Modern dilçilər və modern dilçilik bu fikirdədir ki, heç bir səmavi dil yoxdur və hər bir dilin özünə görə gözəlliyi və özəlliyi vardır. Bir dili güclü sayıb başqasını aşağılamaq, ya da gücsüz görmək insan haqları anlayışına da ziddir. Türk dilində bir düşüncəni fars dilində ifadə etməyə bilərsiniz. Bu, fars dilinin pis dil olması anlamına gəlməz. Məsələn Siz fars dilində "saxlatdım”, "saxlatdırdım”, "dərinləşdirdim”, "düşündürdüm”, "güləşdirdim”, "gülüşmək”, "qazadırdım”, "Durdurmaq”, "yazdırdım”, "qazandırdım” və bu kimi yüzlərcə deyil, minlərcə sözlərin qarşılığını tapa bilməzsiniz. Bu üzdən də düşüncənin və fikir pozisiyalarının müxtəlifliyini bu qədər asanca ifadə edə bilən bir dilə İranda bu şəkildə davranılmamalıdır. Bu, ədalətli davranış deyildir. Deyirsiniz ki, İranda anayasada dillərin azadlığı vardır. Məncə bu doğru deyildir cənab Süleymani. Yəni İranda anayasada olan 15-ci və 19-cu maddələr türk dilini dövlət güvəncəsi altına almaz. İran anayasası, yalnız fars dilini dövlət güvəncəsi altına almışdır. Yalnzız fars dilində məktəblərdə tədris üçün kitablar dövlət budcəsindən yararlanaraq nəşr olunur. Qalan dillər haqqında deyilir ki, qövmlər öz dillərində istərlərsə qəzet və kitab nəşr edə bilərlər. Ancaq başqa dillərin məktəblərdə tədrisi mövzusunda İranın anayasası qərar verməmiş və hətta bunu əngəlləməkdədir. İranın anayasasına görə başqa dillərdə təhsil almaq yasaqlanmışdır. 15-ci və 19-cu maddə zatən tətbiq edilməkdədir. Yəni kiminsə imkanı olsa dərgi və kitab çıxara bilər. Ancaq ibtidai və orta məktəbi öz ana dilində oxumamış bir millət ana dilində oxuma alışqanlığından məhrum olursa, bu qəzet və dərgiləri alıb oxuyan kim olacaq? Necə ki, DR. Cavad Heyətin çıxardığı "Varlq” dərgisi 1000 tirajla çıxır, ancaq satılmayaraq kitab mağazalarında qalır. Yəni söylənənlər və bizə gələn bilgilər bu şəkildədir və məncə də bunlar doğru bilgilərdir. Çünkü insan ana dilini məktəbdə öyrənmli ki, o dildə elmi və bədii əsərlər oxuma alışqanlığına sahib olsun. Yazırsınız ki, "Sasanilərdən öncə də İran adı var idi, amma Sasanilər bu adı rəsmiləşdirdilər.” Bu məlumat da doğru deyildir. Sasanilər zamanında İran adı əsla olmamışdır. Hz. Məhəmmədin (s) Sasani padşahı Xosrov Pərvizə yazdığı məktub bir çox qaynaqlarda verilmişdir. Bu Məktubda Hz. Məhəmməd (s) "Pers padşahı” deyə xitab edər, "İran padşahı” deyil. Əski çağlarda dövlətlər sülalələrin adına olardı. Ölkə adına dövlət olmazdı. Əhəmənilər, Sasanilər, Səlcuqlar, Osmanlılar, Səfəvilər, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular ... Ölkə adına dövlət qurulması modern bir hadisədir. Bu üzdən də "İran” sözü əski tarixlərdə nə siyasi bir məklanın adı olmuşdur, nə də bir ərazinin adı olmuşdur. Bunu "İran” sözünü aşağılamaq üçün yazmıram. Sadəcə tarixi bilgilərimizi dəqiqləşdirmək üçün bunları bilmək faydalı olar. "İran” və "Turan” sözləri mifik adlar olmuşlar və ilk dəfə də Firdövsinin "Şahnamə”sində keçmişdir. Şahnamədə "İran” sözü müqəddəsləşdiyi üçün zamanla insanlar bu sözə alışmışlar. Tarixdə ilk dəfə olaraq Səfəvi dövlətinin quruluşu ilə "İran” sözü şifahi olaraq tələffüz edilməyə başladı. Səfəvilərdən sonra bölgənin tarixi və sosial psixologiyası dəyişmiş və şiələşmə prosesi başlamışdır. Bunun yanı sıra "İran” sözü də tədricən gündəmə gəlmişdir. "İran” sözünün tarixə giriş macərasının xülasəsi budur. Hətta əski qaynaqlara baxsanız "İraqi-əcəm” və "İraqi-ərəb” sözləri keçər. Xaqani Şirvaninin 12-ci əsrdə yazdığı "Töfət-ül İraqeyn” əsəri də buna dəlalət edir. "Töhfət-ül İraqeyn”, yəni İki İraqın töhfəsi. İraqi əcəm indiki İran olmuşdur. Anlaşıldığı kimi, əski çağlarda İran adında siyasi bir məkan olmamışdır.                                                         


Tahir Abbaslı

                         

Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri

Xəbər 3208 dəfə oxunub


Oxşar xəbərlər

Ramiz Rövşən və Musa Yaqub Xalq şairi oldu
"Xəzər Lada"nın Gəncə təmsilçisi "Demokratik.Az"-ı da təhdid etdi - ŞOK TƏFƏRRÜAT
ANONS: "Təmas xəttində vəziyyət gərginləşə bilər”
“Torqovı”da “Rövşən Lənkəranski” köynəyi geyinən gənclər saxlanıldı
Akif Çovdarov azadlığa gedən yolun astanasında
Yadellilər Laçının Minkəndində kef çəkirlər – İstisudan çəkiliş (VİDEO)
“CUPPULU XAN”IN ARAŞDIRMASI – Və “DYP mafiyası”nın məğlubedilməzliyi
Göygöl polisi məktəblilərlə tədbir keçirib
“Hələ ölməmişəm...” - Könül Xasıyeva
Vəkili Fuad Abbasovla görüşdü və açıqlama verdi
Azərbaycan gözəlinə 10 min manat mükafat veriləcək
Qazaxda oxla öldürülmüş 5 insanın sümükləri tapılıb
Gəncə Kitab Klubu “5 İllik Yubiley”ini keçirdi
Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır - İDDİALAR
Poltavada Albert-Gülağa müəmması... -İDDİA
Xədicə İsmayıl Ramil Səfərovu təhqir etdi - Cavab
Fuad Abbasovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb
Prezident sərəncam imzaladı
Rüfət Quliyevi kim və niyə danışdırır? – Siyasilərin fikri
Müğənni AzTV-nin studiyasına “Jeep” ilə girdi
Qafqaz zubrları Azərbaycan təbiətinə buraxıldı
Zaminlikdən imtina etməyin yolları
Bu maşınların istifadəsi qadağan ediləcək
Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi artıq Lənkəranda!
Erməni bacı-qardaş Azərbaycandakı yarışda
Zaqatalanı talayan Əhmədzadələrin üçüncüsü kimdir?
Ermənilərə satılan iki xainin miskin hekayəsi - Şok faktlar
Ərdoğan Trampla bu tarixdə görüşəcək
Ermənistan çıxılmaz siyasi panikaya girdi
"Mey mayın 24-ü istefaya getdiyini bəyan edə bilər"
Fəzail Ağamalı: “Qraçov Elçibəyə zəng vurub dedi ki...”
"Laçın" Ticarət Mərkəzinin sahibinin oğlu həbs edildi
“Bizə Qarabağı azad etmək üçün çox uzun vaxt verməyəcəklər” – Polkovnik
Mübariz İbrahimovdan yazan psixoloq: “Mən sülh istəyirəm”
İcra başçısına zərfdə güllə göndərdilər - FOTO
ƏHƏD ABIYEVƏ MÜRACİƏT! "DAŞKƏSƏNİN ADI DƏYİŞDİRİLSİN!"
Abşeron İHB-nin "Demokratik.Az"-a qarşı şikayəti rədd edildi
Şirəliyevin Mehmanla şəkil məsələsi - Səhiyyə danışmanı əsas sualları cavabsız qoydu
‘Azərbaycanda nəyin qiyməti azalıb?! - Deputat
Generalın həbsdə olan qardaşı azadlığa buraxılıb
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
İcra başçısının birinci müavini vəzifəsindən alındı
Erməni TƏXRİBATI: Qarabağda qondarma respublikaların “futbol çempionatı” keçiriləcək
“Huawei” əməliyyat sisteminin adı məlum oldu
İran yeni hərbi birləşmənin anonsunu verdi
Zaur Əliyev: ““Hayastan” ölkəsi erməni keşişlərin uydurmasıdır"
Sovetski sakinləri Məhkəmədən və Əziz Əzizovdan narazıdır – VİDEO
Mingəçevirdə "Korrupsiya işi" aparılan şəxs vəzifəyə təyin olundu
Suriyada iki raket mərmisi partlayıb
Tehran Universiteti Türk dili bölməsini açmağa hazırdır
Donald Tramp İrlandiyaya səfər edəcək
Nazir müavini: “Diqlasdakı yanğınla bağlı istintaq gedir”
Türkiyə gəmisi atəşə tutuldu, yaralılar var
"RAİ" Fuad Abbasovla bağlı bəyanat yaydı - RƏSMİ
Ağdaşda “Xaş-xaş 2019” - 1 tona yaxın narkotik məhv edildi
Maduro Bakıya gələcək
Blogger Oqtay Şirəliyevlə şəkil çəkdirdi və lağlağı yazdı
Paşinyan “Qarabağ klanın” ittiham etdi
Petro Poroşenkoya cinayət işi açılıb
“Arsenal”ın Mxitaryan adlı “kədəri” və ya yalanın beləsi...
Prezident marketə girib, qiymətlərlə maraqlandı
Əfsanəvi Tu-134 təyyarəsi sonuncu reysini uçub
Hakimlərin sayı 200 nəfər artırılır – Ramiz Rzayev
Fuad Abbasovla bağlı ŞOK İNFORMASİYA - DÖYÜLƏRƏK HƏBS OLUNUB
İsgəndər Həmidov xəstəxanalıq oldu - ÜRƏKTUTMA
Baş yol polisinə qarşı "köhnə yazı" - Generalın "biznes imperiyası"nın siyahısı TƏKRAR yayıldı
Abşeronda bələdiyyə sədri qadının evini 130 minə başqasına satıb – Şikayət
Gəncədə "Xəzər Lada"nın "qoçuları" Qarabağ əlillərini döydü
Gəncə gəncləri ADA Universitetində - Möhtəşəm Gənclər Konfransı
Səhiyyə Nazirliyindən anasına pulsuz müalicə tələb edən etirazçıya cavab

Bütün xəbərlər

2019 - SARI QABAN NƏLƏR VƏD EDİR?
love HƏR ŞEY "QABAN" KİMİ OLACAQ
love DEMOKRATİYAYA DOĞRU BİR AZ DA İRƏLİLƏYƏCƏYİK...
am DİNAMİK İNKİŞAFIMIZ DAVAM EDƏCƏK
lol HEÇ VECİMƏ DƏ DEYİL
tongue AZƏRBAYCANDAN BAŞ GÖTÜRÜB QAÇACAĞAM
crying TRAMP NEFTİN QİYMƏTİNİ QALDIRMAĞA NAİL OLACAQ
what QARABAĞI GERİ ALACAĞIQ
wink SƏN SAYDIĞINI SAY, GÖR Kİ, FƏLƏK NƏ SAYACAQ
recourse DOLLAR 2 MANATDAN BAHA OLACAQ
angry ACLIQ, YOXSULLUQ GƏLİR
tongue ALLAH BİLİR OLACAĞI...

«    May 2019    »
BeÇaÇCaCŞB
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
        Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə, Azərbaycan nəşriyyatı, 1-ci mərtəbə.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Script time: [0.17658] initstartout [0.00022] initstartin [0.00109] calstart [0.01223] calend [0.00063] topnewsend [0.00378] rsssend [0.00000] ehgend [0.00604] tagsstart [0.00059] tag-initendin [0.00000] initendout [0.00001] weathend [0.00000] end [0.15194]